główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

artykuł nr 2

Ogłoszenie

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Pawła Baryły

artykuł nr 3

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 4

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego

artykuł nr 5

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego