główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Strona główna (1)

Dane podstawowe (1)

Tekst do odczytu maszynowego (1)

Godziny urzędowania (1)

Organizacja urzędu (1)

Struktura organizacyjna (2)

Wybory ławników (2)

Wybory i spisy (0)

Spis powszechny 2021 (2)

Spis rolny 2020 (3)

Wybory prezydenckie 2020 r. (20)

Wybory do Sejmu i Senatu 2019 (11)

Wybory do Izb Rolniczych (4)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (12)

Wybory samorządowe w 2018 r. (33)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 (11)

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 (15)

Referendum 2015 (8)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 (16)

Wybory prezydenckie 2015 (18)

Wybory samorządowe 2014r. (40)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (16)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 (17)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 (16)

Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 (23)

Wybory samorządowe 2010 (16)

Wybory prezydenckie 2010 (7)

Wybory do Sejmu i Senatu 2011 (11)

Spis rolny 2010 (3)

Spis Powszechny 2011 (6)

Tematy (0)

Herb Gminy Czarnożyły (1)

Wiadomości o gminie (1)

Lokalizacja, mapa gminy (1)

Historia (1)

Galeria zdjęć (12)

Edukacja (1)

Zdrowie (1)

Kultura i Sport (1)

Unia Europejska (1)

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego (0)

Rok 2021 (2)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (2)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (2)

Rok 2016 (2)

Rok 2015 (2)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (2)

Rok 2012 (2)

Rok 2011 (1)

Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego (8)

Obwieszczenia (0)

Rok 2021 (6)

Rok 2020 (5)

Rok 2019 (0)

Rok 2018 (0)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (0)

Rok 2015 (0)

Rok 2014 (0)

Rok 2013 (2)

Rok 2011 (2)

Rok 2010 (2)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (3)

Rok 2006 (13)

Nabór na wolne stanowiska pracy (0)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (6)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (4)

Rok 2015 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2009 (0)

Rok 2008 (4)

Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły (0)

Rok 2021 (6)

Rok 2020 (5)

Rok 2019 (5)

Rok 2018 (7)

Rok 2017 (5)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (4)

Rok 2014 (9)

Rok 2013 (18)

Rok 2012 (10)

Rok 2011 (7)

Rok 2010 (5)

INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego (10)

Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych (6)

Skargi i wnioski (2)

Petycje (6)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży (0)

Rok 2021 (0)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (2)

Rok 2018 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2015 (0)

Rok 2014 (0)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wieluńskiego (4)

Ochrona Danych Osobowych (4)

Transmisja Sesji Rady Gminy (2)

Informacje Prawo Łowieckie (0)

Kalendarz polowań (9)

Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu (0)

Odstrzał sanitarny (1)

Obwieszczenie w sprawie projektu podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie (1)

Susza 2018 (1)

Susza 2019 (1)

Dostępność (4)

Wójt Gminy (8)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Zarządzenia (29)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Zastępca Wójta Gminy (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (1)

Przewodniczący Rady (7)

Skład Rady (6)

Regulamin (1)

Kompetencje (0)

Sesje (0)

Zawiadomienia o sesji 2021 (5)

Zawiadomienia o sesji 2020 (10)

Zawiadomienia o sesji 2019 (15)

Najbliższa sesja (26)

Uchwały Rady Gminy (1)

Dyżury radnych (0)

Spotkania radnych z mieszkańcami (0)

Komunikaty i oświadczenia radnych (0)

Kontakt z radnymi (0)

Komisje Rady (0)

Podstawa prawna (4)

Komisja Gospodarczo - Finansowa (0)

Skład osobowy (4)

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (0)

Skład osobowy (3)

Komisja skarg, wniosków i petycji (0)

Skład osobowy (1)

Komisja Rewizyjna (0)

Skład osobowy (4)

Stanowiska jednoosobowe (0)

Kierownik referatu zamówień, funduszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg (1)

Stanowisko ds utrzymania dróg, ochrony przyrody i obsługi informatycznej (1)

Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony (1)

Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej (1)

Stanowisko ds planowania przestrzennego, ochrony środowiska i utrzymania czystości (1)

Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń (1)

Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej (1)

Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat (1)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej (1)

Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa (1)

Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego (1)

Stanowisko ds samorządu, promocji i obsługi archiwum (1)

Stanowisko ds. obsługi oświaty (1)

Stanowisko ds obsługi prawnej (1)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Statut (4)

Regulamin (5)

Zarządzenia (0)

Rok 2021 (0)

Rok 2020 (0)

Rok 2019 (0)

Rok 2018 (0)

Rok 2017 (33)

Rok 2016 (68)

Rok 2015 (82)

Rok 2014 (68)

Rok 2013 (57)

Rok 2012 (42)

Rok 2011 (52)

Rok 2010 (0)

Rok 2009 (2)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (0)

Rok 2006 (0)

Rok 2005 (0)

Rok 2004 (26)

Budżet (0)

Podstawowe informacje o budżecie (1)

Budżet 2004 rok (0)

Uchwały okołobudżetowe (8)

Realizacja planowanych dochodów (0)

Realizacja planowanych wydatków (0)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (0)

Dotacje z budżetu (1)

Budżet 2005 rok (0)

Uchwały okołobudzetowe (9)

Realizacja planowanych dochodów (1)

Realizacja planowanych wydatków (1)

Dotacje z budżetu (0)

Budżet 2007 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (1)

Uchwały około budżetowe (1)

Budżet 2008 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (8)

Uchwały około budżetowe (1)

Bodżet 2009 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (9)

Uchwały około budżetowe (1)

Budżet 2010 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (19)

Uchwały i zarządzenia około budżetowe (6)

Budżet 2011 (0)

Informacje z realizacji budżetu (21)

Uchwały i zarządzenia około budżetowe (14)

Budżet 2012 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (9)

Uchwały około budżetowe (21)

Budżet 2013 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (9)

Uchwały około budżetowe (8)

Budżet 2014 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (5)

Uchwały około budżetowe (4)

Budżet 2015 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (5)

Uchwały okołobudżetowe (5)

Budżet 2016 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (4)

Uchwały około budżetowe (3)

Budżet 2017 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (5)

Uchwały około budżetowe (5)

Budżet 2018 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (8)

Uchwały około budżetowe (4)

Budżet 2019 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (7)

Uchwały około budżetowe (4)

Budżet 2020 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (6)

Uchwały około budżetowe (6)

Budżet 2021 rok (0)

Informacje z realizacji budżetu (1)

Uchwały około budżetowe (1)

Raport o stanie Gminy Czarnożyły (0)

Rok 2021 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2019 (1)

Uchwały (0)

Rok 2021 (25)

Rok 2020 (54)

Rok 2019 (75)

Rok 2018 (95)

Rok 2017 (67)

Rok 2016 (72)

Rok 2015 (57)

Rok 2014 (57)

Rok 2013 (61)

Rok 2012 (70)

Rok 2011 (55)

Rok 2010 (47)

Rok 2009 (38)

Rok 2008 (44)

Rok 2007 (42)

Rok 2006 (31)

Rok 2005 (24)

Rok 2004 (40)

Rok 2003 (1)

Rok 2002 (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (13)

Stawki podatku (4)

Podatek od środków transportowych (10)

Stawki podatku (3)

Podatek rolny (12)

Stawki podatku (4)

Podatek leśny (12)

Stawki podatku (3)

Interpretacje indywidualne (6)

Podatek od posiadania psów (1)

Zwolnienia z podatku (3)

Opłata za wodę i ścieki (9)

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych (2)

Informacje o środowisku (126)

Informacje Urzędu (0)

Ogłoszenia urzędu (0)

Rok 2011 (1)

Rok 2005 (0)

Rok 2004 (1)

Decyjze i wnioski środowiskowych uwarunwkowaniań. (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Uchwały Rady Gminy (1)

Akty prawa miejscowego (31)

Strategia rozwoju (1)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)

Protokoły (0)

Zgromadzenia (1)

Zawiadomienia o zgromadzeniach (2)

Zagospodarowanie przestrzenne (43)

Rejestr działalności regulowanej (1)

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (2)

Zasady segregowania odpadów (1)

Harmonogram zbiórki (10)

Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne (16)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (1)

Opłaty za gospodarowanie odpadami (2)

Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami (6)

Uchwały (13)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (9)

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (2)

Gospodarka komunalna (5)

Pozostałe (0)

 (0)

Skrytka E-PUAP (1)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (0)

Sporządzenie aktu małżeństwa (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Sprostowanie aktu stanu cywilnego (1)

Dowody osobiste (1)

Wydanie dowodu osobistego (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (1)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (1)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (1)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące (1)

Zameldowanie na pobyt czasowy (1)

Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące (1)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (1)

Zaświaczenia z ewidencji ludności (1)

Pełnomocnictwo (1)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (1)

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy (1)

Mieszkania (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Nieruchomości (0)

Wydanie odpisów aktów ziemi (1)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (1)

Rozgraniczenie nieruchomości (1)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (1)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (1)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (1)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (1)

Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (1)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (1)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (1)

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego (1)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym (1)

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. (1)

Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej (1)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (1)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (1)

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej (1)

Wydanie zezwolenia na uprawę maku (1)

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (1)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1)

Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów (1)

Rządowy program Wyprawka Szkolna (1)

Wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego (1)

Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego (1)

Wniosek o zawarcie i rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (2)

Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej (1)

Udostępnienie informacji publicznej (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości (1)

Deklaracja i informacja na podatek rolny (1)

Deklaracja i informacja na podatek leśny (1)

Zaświadczenia (0)

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. (1)

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)

Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem (1)

Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach (1)

Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) (1)

Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych (1)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (1)

Jednostki organizacyjne (1)

Gminny Ośrodek Kultury (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (0)

Majątek (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej (1)

Aktualności (3)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Struktura organizacyjna (2)

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświaty (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (1)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Struktura organizacyjna (1)

Majątek (1)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (1)

Placówki Oświaty (1)

Gimnazjum w Czarnożyłach (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie (1)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Jednostki pomocnicze (1)

Sołectwa (2)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (1)

Stan elektryfikacji (1)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (1)

Drogi (0)

Oferty (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (2)

Upoważnienia i pełnomocnictwa (1)

Rejestr instytucji kultury (1)

Gminna Ewidencja Zabytków (1)

Oświadczenia majątkowe (1)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy (11)

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły (24)

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy (12)

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły (14)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

Informacje nieudostepnione (1)

Redakcja Biuletynu (1)

pliki na serwerze BIP (1)