artykuł nr 1

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Platoń
artykuł nr 2

Ogłoszenie

informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Gminy Czarnożyły o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Platoń
artykuł nr 3

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
artykuł nr 4

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
artykuł nr 5

Obwieszczenie

????o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach