Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna95000
   Dane podstawowe230837
   Tekst do odczytu maszynowego638
   Godziny urzędowania8627
   Organizacja urzędu10622
   Struktura organizacyjna15320
   Wybory ławników2800
   Wybory i spisy10574
     Spis powszechny 2021234
     Spis rolny 2020504
     Wybory prezydenckie 2020 r.2257
     Wybory do Sejmu i Senatu 20191792
     Wybory do Izb Rolniczych468
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191798
     Wybory samorządowe w 2018 r.8448
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 20154124
     Wybory do Sejmu i Senatu 20155342
     Referendum 20153022
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 20156243
     Wybory prezydenckie 20156067
     Wybory samorządowe 2014r.12199
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20144842
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 20135706
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 20126894
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 20129681
     Wybory samorządowe 201011828
     Wybory prezydenckie 20107718
     Wybory do Sejmu i Senatu 20116291
     Spis rolny 20104565
     Spis Powszechny 20115912
   Tematy6753
     Herb Gminy Czarnożyły2689
     Wiadomości o gminie2990
     Lokalizacja, mapa gminy3674
     Historia2501
     Galeria zdjęć6771
     Edukacja2481
     Zdrowie2224
     Kultura i Sport2581
     Unia Europejska2084
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego6002
     Rok 202384
     Rok 2022354
     Rok 20215453
     Rok 20206853
     Rok 201910919
     Rok 201810837
     Rok 20179730
     Rok 20168152
     Rok 201512059
     Rok 20141672
     Rok 20132141
     Rok 20122103
     Rok 20111777
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego6986
   Obwieszczenia11844
     Rok 202353
     Rok 2022630
     Rok 2021624
     Rok 2020681
     Rok 20191047
     Rok 20181226
     Rok 2017586
     Rok 20161964
     Rok 20152340
     Rok 20142934
     Rok 20132392
     Rok 20111563
     Rok 20102608
     Rok 20092136
     Rok 20081882
     Rok 200713775
     Rok 20069088
   Nabór na wolne stanowiska pracy45285
     Rok 20214821
     Rok 20202006
     Rok 20198990
     Rok 20189525
     Rok 20171062
     Rok 201612306
     Rok 20153020
     Rok 20143541
     Rok 20127275
     Rok 20097214
     Rok 20087550
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły15239
     Rok 2023167
     Rok 20221987
     Rok 2021728
     Rok 2020709
     Rok 2019757
     Rok 20181389
     Rok 20171272
     Rok 20161309
     Rok 20152120
     Rok 20143799
     Rok 20137103
     Rok 20125196
     Rok 20114258
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego7717
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych29353
     Rok 20104988
     Skargi i wnioski1067
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży4328
     Rok 202362
     Rok 2022848
     Rok 2021572
     Rok 2020315
     Rok 20191267
     Rok 20181005
     Rok 2017592
     Rok 20161164
     Rok 20151187
     Rok 20141286
     Rok 20131552
     Rok 20121350
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wieluńskiego1288
   Ochrona Danych Osobowych1209
   Transmisja Sesji Rady Gminy3382
   Informacje Prawo Łowieckie931
     Kalendarz polowań1241
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu504
     Odstrzał sanitarny375
     Obwieszczenie w sprawie projektu podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie177
   Susza 20181120
   Susza 20191140
   Dostępność422
   Petycje251
     Rok 202316
     Rok 2022194
     Rok 2021123
Organy
   Wójt Gminy13000
     Kompetencje2239
     Kontakt2281
     Dyżury1957
     Zarządzenia20324
     Decyzje i inne akty administracyjne1849
     Obwieszczenia i zawiadomienia1829
   Zastępca Wójta Gminy6529
   Sekretarz6193
   Skarbnik5619
   Rada Gminy7425
     Przewodniczący Rady4306
     Skład Rady4872
     Regulamin2154
     Kompetencje1662
     Sesje2848
    ›    Zawiadomienia o sesji 2019 2013
    ›    Najbliższa sesja7499
    ›    Zawiadomienia o sesji 2020297
    ›    Zawiadomienia o sesji 2021417
    ›    Zawiadomienia o sesji 2022323
    ›    Zawiadomienia o sesji 202341
     Uchwały Rady Gminy3369
     Dyżury radnych1865
     Spotkania radnych z mieszkańcami1861
     Komunikaty i oświadczenia radnych2061
     Kontakt z radnymi1934
   Komisje Rady4255
     Podstawa prawna3344
     Komisja Gospodarczo - Finansowa1809
    ›    Skład osobowy1932
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych1796
    ›    Skład osobowy1948
     Komisja skarg, wniosków i petycji334
    ›    Skład osobowy424
     Komisja Rewizyjna1621
    ›    Skład osobowy1967
   Stanowiska jednoosobowe7659
     Kierownik referatu zamówień, funduszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg231
     Stanowisko ds utrzymania dróg, ochrony przyrody i obsługi informatycznej3069
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony2926
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej3002
     Stanowisko ds planowania przestrzennego, ochrony środowiska i utrzymania czystości3167
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń2720
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej2631
     Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat3221
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej141
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa1361
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego2602
     Stanowisko ds samorządu, promocji i obsługi archiwum2533
     Stanowisko ds. obsługi oświaty187
     Stanowisko ds obsługi prawnej2300
   Urząd Stanu Cywilnego7449
Prawo Lokalne
   Statut7192
   Regulamin7936
   Zarządzenia1947
     Rok 202345
     Rok 2022400
     Rok 2021537
     Rok 20201084
     Rok 2019990
     Rok 20181218
     Rok 20175363
     Rok 201610084
     Rok 201512709
     Rok 201411523
     Rok 201311844
     Rok 201211735
     Rok 201115226
     Rok 20101188
     Rok 20091861
     Rok 20081593
     Rok 20071224
     Rok 20061101
     Rok 20051270
     Rok 200413620
   Budżet7341
     Podstawowe informacje o budżecie3217
    ›    Uchwały okołobudżetowe5161
    ›    Realizacja planowanych dochodów1370
    ›    Realizacja planowanych wydatków1309
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1308
    ›    Dotacje z budżetu1542
     Budżet 2004 rok1608
     Budżet 2005 rok1685
    ›    Uchwały okołobudzetowe5643
    ›    Realizacja planowanych dochodów1568
    ›    Realizacja planowanych wydatków1620
    ›    Dotacje z budżetu1490
     Budżet 2007 rok1473
    ›    Informacje z realizacji budżetu1330
    ›    Uchwały około budżetowe1506
     Budżet 2008 rok1532
    ›    Informacje z realizacji budżetu3001
    ›    Uchwały około budżetowe1547
     Bodżet 2009 rok1515
    ›    Informacje z realizacji budżetu3340
    ›    Uchwały około budżetowe1558
     Budżet 2010 rok1427
    ›    Informacje z realizacji budżetu4636
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe2513
     Budżet 20111382
    ›    Informacje z realizacji budżetu5091
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe4043
     Budżet 2012 rok1301
    ›    Informacje z realizacji budżetu2833
    ›    Uchwały około budżetowe4697
     Budżet 2013 rok1270
    ›    Informacje z realizacji budżetu2564
    ›    Uchwały około budżetowe2787
     Budżet 2014 rok1088
    ›    Informacje z realizacji budżetu1744
    ›    Uchwały około budżetowe1340
     Budżet 2015 rok1154
    ›    Informacje z realizacji budżetu1721
    ›    Uchwały okołobudżetowe1876
     Budżet 2016 rok1142
    ›    Informacje z realizacji budżetu1597
    ›    Uchwały około budżetowe1657
     Budżet 2017 rok1006
    ›    Informacje z realizacji budżetu1398
    ›    Uchwały około budżetowe1675
     Budżet 2018 rok869
    ›    Informacje z realizacji budżetu1788
    ›    Uchwały około budżetowe933
     Budżet 2019 rok868
    ›    Informacje z realizacji budżetu1094
    ›    Uchwały około budżetowe758
     Budżet 2020 rok658
    ›     Informacje z realizacji budżetu753
    ›    Uchwały około budżetowe762
     Budżet 2021 rok435
    ›    Informacje z realizacji budżetu380
    ›     Uchwały około budżetowe263
    ›    Informacje z realizacji budżetu230
     Budżet 2022 rok227
    ›    Uchwały około budżetowe168
     Budżet 2023 rok34
    ›    Informacje z realizacji budżetu30
    ›    Uchwały około budżetowe21
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły1077
     Rok 20239
     Rok 2022155
     Rok 2021272
     Rok 2020307
     Rok 2019452
   Uchwały12500
     Rok 2023182
     Rok 20222076
     Rok 20212423
     Rok 20202940
     Rok 20196634
     Rok 201811392
     Rok 201710671
     Rok 201617115
     Rok 201514659
     Rok 201413495
     Rok 201315448
     Rok 201219595
     Rok 201119573
     Rok 201020444
     Rok 200919265
     Rok 200827464
     Rok 200726720
     Rok 200623488
     Rok 200519537
     Rok 200434690
     Rok 20032021
     Rok 20021986
   Podatki i opłaty lokalne7678
     Podatek od nieruchomości10239
    ›    Stawki podatku3273
     Podatek od środków transportowych3992
    ›    Stawki podatku2635
     Podatek rolny5815
    ›    Stawki podatku2843
     Podatek leśny4546
    ›    Stawki podatku2651
     Interpretacje indywidualne1428
     Podatek od posiadania psów2521
     Zwolnienia z podatku3011
     Opłata za wodę i ścieki6237
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych3557
   Informacje o środowisku51431
     Ogłoszenia urzędu2327
    ›    Rok 20041694
    ›    Rok 20051362
    ›    Rok 20111093
    ›    Rok 20061632
    ›    Rok 20071579
     Uchwały Rady Gminy2688
   Akty prawa miejscowego13293
   Strategia rozwoju5265
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej1901
   Protokoły4172
   Zgromadzenia1697
     Zawiadomienia o zgromadzeniach803
   Zagospodarowanie przestrzenne35114
   Rejestr działalności regulowanej3781
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi4553
     Zasady segregowania odpadów1286
     Harmonogram zbiórki4072
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne5403
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów1602
     Opłaty za gospodarowanie odpadami1671
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami2066
     Uchwały4678
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1763
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest3424
   Gospodarka komunalna11347
   Pozostałe4833
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych5780
     Rok 2023102
     Rok 2022585
     Rok 2021617
     Rok 2020669
     Rok 2019787
     Rok 20181023
     Rok 2017767
   Ogłoszenia Przetargów47355
     Rok 20231179
     Rok 202214694
     Rok 202113414
     Rok 20207210
     Rok 201910447
     Rok 201819509
     Rok 201711871
     Rok 201631807
     Rok 201521212
     Rok 201421423
     Rok 201316053
     Rok 201212327
     Rok 201117098
     Rok 201014488
     Rok 200926634
     Rok 200824790
     Rok 200730494
     Rok 200617924
     Rok 200595453
     Rok 20049478
     Rok 20031837
   Ogłoszenia zamówień poniżej 130 tys. zł10605
     Rok 2023677
     Rok 20224793
     Rok 20215101
     Rok 20204724
     Rok 20197334
     Rok 201814646
     Rok 20175530
     Rok 20162022
     Rok 201523756
     Rok 20142464
Załatwianie Spraw
   Skrytka E-PUAP4422
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw6842
     Małżeństwa, narodziny, zgony2170
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC2358
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego2295
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą2065
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa1477
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia2043
    ›    Sporządzenie aktu zgonu2020
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa3572
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego1053
     Wydanie dowodu osobistego4881
     Meldunki2244
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące2477
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące2120
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności1572
    ›    Pełnomocnictwo990
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej948
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy1023
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego491
     Nieruchomości1437
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi1706
    ›    Podział nieruchomości1610
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1980
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości1544
     Działalność gospodarcza2067
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej2587
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej2171
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej2178
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej.1909
     Zezwolenia i decyzje2874
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego1632
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych2111
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów2667
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży2243
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego2844
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym2350
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.2480
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1806
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej1471
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia1674
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej4301
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku1154
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego1988
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów1622
    ›    Zasiłek szkolny1472
    ›    Wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego2180
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego1334
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej1565
    ›    Udostępnienie informacji publicznej1445
    ›    Wniosek o zawarcie i rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków255
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych104
     Podatki i opłaty lokalne1370
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości1757
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny1507
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny1416
     Zaświadczenia1525
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego2417
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu.3619
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem4664
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach2195
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)2072
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej4707
    ›    Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych178
Inne
   Jednostki organizacyjne8473
     Gminny Ośrodek Kultury5232
    ›    Kontakt2690
    ›    Kierownictwo2123
    ›    Statut1707
    ›    Regulamin1479
    ›    Majątek1465
     Ośrodek Pomocy Społecznej5276
    ›    Kontakt3289
    ›    Kierownictwo2982
    ›    Statut1932
    ›    Struktura organizacyjna2555
    ›    Aktualności5631
    ›    Kontakt1868
    ›    Kierownictwo1738
    ›    Statut1465
    ›    Regulamin1419
    ›    Struktura organizacyjna1486
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej2640
    ›    Kontakt1773
    ›    Kierownictwo1685
    ›    Statut1475
    ›    Regulamin1493
    ›    Struktura organizacyjna1559
    ›    Majątek1606
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne1608
     Placówki Oświaty2849
    ›    Kontakt1758
    ›    Kierownictwo1881
    ›    Statut1497
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach6437
    ›    Kontakt1947
    ›    Kierownictwo3147
    ›    Statut1707
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach3996
    ›    Kontakt2029
    ›    Kierownictwo1688
    ›    Statut1442
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie2860
    ›    Kontakt1613
    ›    Kierownictwo1591
    ›    Statut2753
   Jednostki pomocnicze5614
     Sołectwa4011
   Oferty inwestycyjne4763
     Infrastruktura1889
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1536
    ›    Stan elektryfikacji1485
    ›    Stan telefonizacji1311
    ›    Stan gospodarki komunalnej1479
    ›    Drogi1379
     Oferty10293
   Rejestry i ewidencje4701
     Rejestr skarg i wniosków2222
     Upoważnienia i pełnomocnictwa1925
     Rejestr instytucji kultury1192
     Gminna Ewidencja Zabytków1839
   Oświadczenia majątkowe14012
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy8791
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły29229
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy6555
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły11782
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej5320
   Informacje nieudostepnione1603
   Redakcja Biuletynu4849
   TEST 111235
    ›    pliki na serwerze BIP2204
Łączna liczba odwiedzin:2797752