główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 22815
   Dane podstawowe 228641
   Tekst do odczytu maszynowego 139
   Godziny urzędowania 8053
   Organizacja urzędu 9781
   Struktura organizacyjna 13922
   Wybory ławników 2459
   Wybory i spisy 10221
     Spis powszechny 2021 122
     Spis rolny 2020 409
     Wybory prezydenckie 2020 r. 1997
     Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1577
     Wybory do Izb Rolniczych 386
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1571
     Wybory samorządowe w 2018 r. 7968
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 3905
     Wybory do Sejmu i Senatu 2015 5118
     Referendum 2015 2861
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2015 5954
     Wybory prezydenckie 2015 5802
     Wybory samorządowe 2014r. 11759
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4566
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 5474
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2012 6650
     Wybory przeterminowe Wójta Gminy 2012 9371
     Wybory samorządowe 2010 11563
     Wybory prezydenckie 2010 7546
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 6069
     Spis rolny 2010 4464
     Spis Powszechny 2011 5739
   Tematy 6265
     Herb Gminy Czarnożyły 2422
     Wiadomości o gminie 2778
     Lokalizacja, mapa gminy 3274
     Historia 2235
     Galeria zdjęć 6352
     Edukacja 2329
     Zdrowie 2068
     Kultura i Sport 2439
     Unia Europejska 1983
   Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 5416
     Rok 2021 5265
     Rok 2020 6772
     Rok 2019 10848
     Rok 2018 10762
     Rok 2017 9658
     Rok 2016 8087
     Rok 2015 11985
     Rok 2014 1598
     Rok 2013 2064
     Rok 2012 2028
     Rok 2011 1703
   Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego 6422
   Obwieszczenia 11044
     Rok 2021 220
     Rok 2020 577
     Rok 2019 947
     Rok 2018 1140
     Rok 2017 505
     Rok 2016 1879
     Rok 2015 2262
     Rok 2014 2826
     Rok 2013 2303
     Rok 2011 1480
     Rok 2010 2539
     Rok 2009 2057
     Rok 2008 1794
     Rok 2007 13707
     Rok 2006 8899
   Nabór na wolne stanowiska pracy 40958
     Rok 2021 2289
     Rok 2020 1663
     Rok 2019 8746
     Rok 2018 9227
     Rok 2017 923
     Rok 2016 12169
     Rok 2015 2867
     Rok 2014 3411
     Rok 2012 7132
     Rok 2009 7098
     Rok 2008 7398
   Informacje i ogłoszenia Urzędu Gminy Czarnożyły 14057
     Rok 2021 294
     Rok 2020 589
     Rok 2019 663
     Rok 2018 1226
     Rok 2017 1165
     Rok 2016 1214
     Rok 2015 2029
     Rok 2014 3631
     Rok 2013 6838
     Rok 2012 5021
     Rok 2011 4081
    ›    INFORMACJA dotycząca wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego 7475
    ›    Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych 29126
     Rok 2010 4886
     Skargi i wnioski 949
     Petycje 933
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży 3780
     Rok 2021 270
     Rok 2020 174
     Rok 2019 1176
     Rok 2018 919
     Rok 2017 504
     Rok 2016 1086
     Rok 2015 1070
     Rok 2014 1208
     Rok 2013 1480
     Rok 2012 1267
   Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wieluńskiego 975
   Ochrona Danych Osobowych 915
   Transmisja Sesji Rady Gminy 2637
   Informacje Prawo Łowieckie 608
     Kalendarz polowań 845
     Książki ewidencyjne pobytu na polowaniu 360
     Odstrzał sanitarny 256
     Obwieszczenie w sprawie projektu podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie 38
   Susza 2018 884
   Susza 2019 902
   Dostępność 93
Organy
   Wójt Gminy 12453
     Kompetencje 2142
     Kontakt 2108
     Dyżury 1860
     Zarządzenia 19944
     Decyzje i inne akty administracyjne 1748
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1751
   Zastępca Wójta Gminy 6152
   Sekretarz 5911
   Skarbnik 5360
   Rada Gminy 6877
     Przewodniczący Rady 4070
     Skład Rady 4628
     Regulamin 2014
     Kompetencje 1573
     Sesje 2528
    ›    Zawiadomienia o sesji 2019 1717
    ›    Najbliższa sesja 6659
    ›    Zawiadomienia o sesji 2020 89
    ›    Zawiadomienia o sesji 2021 116
     Uchwały Rady Gminy 3028
     Dyżury radnych 1746
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1757
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1933
     Kontakt z radnymi 1809
   Komisje Rady 4001
     Podstawa prawna 3247
     Komisja Gospodarczo - Finansowa 1710
    ›    Skład osobowy 1835
     Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 1698
    ›    Skład osobowy 1840
     Komisja skarg, wniosków i petycji 219
    ›    Skład osobowy 314
     Komisja Rewizyjna 1528
    ›    Skład osobowy 1875
   Stanowiska jednoosobowe 7201
     Kierownik referatu zamówień, funduszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg 79
     Stanowisko ds utrzymania dróg, ochrony przyrody i obsługi informatycznej 2931
     Stanowisko ds organizacyjnych, działalności gospodarczej oraz obrony 2793
     Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodnej 2878
     Stanowisko ds planowania przestrzennego, ochrony środowiska i utrzymania czystości 2966
     Stanowisko ds księgowości budżetowej i wynagrodzeń 2591
     Stanowisko ds gospodarki nieruchomościami i księgowości budżetowej 2519
     Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat 3098
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 46
     Stanowisko ds obsługi kasowej i rolnictwa 1259
     Stanowisko ds obywatelskich, gospodarki lokalami oraz prowadzenia akt stanu cywilnego 2484
     Stanowisko ds samorządu, promocji i obsługi archiwum 2419
     Stanowisko ds. obsługi oświaty 75
     Stanowisko ds obsługi prawnej 2172
   Urząd Stanu Cywilnego 7007
Prawo Lokalne
   Statut 6840
   Regulamin 7657
   Zarządzenia 1528
     Rok 2021 133
     Rok 2020 475
     Rok 2019 542
     Rok 2018 729
     Rok 2017 4983
     Rok 2016 9402
     Rok 2015 12003
     Rok 2014 10892
     Rok 2013 11290
     Rok 2012 11334
     Rok 2011 14701
     Rok 2010 1108
     Rok 2009 1780
     Rok 2008 1512
     Rok 2007 1145
     Rok 2006 1019
     Rok 2005 1189
     Rok 2004 13310
   Budżet 6866
     Podstawowe informacje o budżecie 3114
    ›    Uchwały okołobudżetowe 4941
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1281
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1221
    ›    Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1217
    ›    Dotacje z budżetu 1427
     Budżet 2004 rok 1530
     Budżet 2005 rok 1600
    ›    Uchwały okołobudzetowe 5444
    ›    Realizacja planowanych dochodów 1459
    ›    Realizacja planowanych wydatków 1523
    ›    Dotacje z budżetu 1400
     Budżet 2007 rok 1402
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1245
    ›    Uchwały około budżetowe 1418
     Budżet 2008 rok 1458
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2782
    ›    Uchwały około budżetowe 1460
     Bodżet 2009 rok 1430
    ›    Informacje z realizacji budżetu 3129
    ›    Uchwały około budżetowe 1473
     Budżet 2010 rok 1349
    ›    Informacje z realizacji budżetu 4271
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 2302
     Budżet 2011 1304
    ›    Informacje z realizacji budżetu 4724
    ›    Uchwały i zarządzenia około budżetowe 3755
     Budżet 2012 rok 1219
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2636
    ›    Uchwały około budżetowe 4343
     Budżet 2013 rok 1190
    ›    Informacje z realizacji budżetu 2370
    ›    Uchwały około budżetowe 2582
     Budżet 2014 rok 1018
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1652
    ›    Uchwały około budżetowe 1248
     Budżet 2015 rok 1066
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1633
    ›    Uchwały okołobudżetowe 1784
     Budżet 2016 rok 1063
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1515
    ›    Uchwały około budżetowe 1565
     Budżet 2017 rok 926
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1308
    ›    Uchwały około budżetowe 1574
     Budżet 2018 rok 783
    ›    Informacje z realizacji budżetu 1581
    ›    Uchwały około budżetowe 844
     Budżet 2019 rok 768
    ›    Informacje z realizacji budżetu 873
    ›    Uchwały około budżetowe 665
     Budżet 2020 rok 543
    ›     Informacje z realizacji budżetu 503
    ›    Uchwały około budżetowe 543
     Budżet 2021 rok 174
    ›    Informacje z realizacji budżetu 148
    ›     Uchwały około budżetowe 123
   Raport o stanie Gminy Czarnożyły 717
     Rok 2021 111
     Rok 2020 200
     Rok 2019 363
   Uchwały 11247
     Rok 2021 464
     Rok 2020 2009
     Rok 2019 5687
     Rok 2018 10381
     Rok 2017 9892
     Rok 2016 16336
     Rok 2015 13998
     Rok 2014 12845
     Rok 2013 14790
     Rok 2012 18872
     Rok 2011 18953
     Rok 2010 19954
     Rok 2009 18780
     Rok 2008 26959
     Rok 2007 26215
     Rok 2006 23018
     Rok 2005 19208
     Rok 2004 34045
     Rok 2003 1931
     Rok 2002 1887
   Podatki i opłaty lokalne 7079
     Podatek od nieruchomości 9351
    ›    Stawki podatku 3127
     Podatek od środków transportowych 3580
    ›    Stawki podatku 2506
     Podatek rolny 5286
    ›    Stawki podatku 2725
     Podatek leśny 4208
    ›    Stawki podatku 2517
     Interpretacje indywidualne 1200
     Podatek od posiadania psów 2357
     Zwolnienia z podatku 2789
     Opłata za wodę i ścieki 5210
     Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 2562
   Informacje o środowisku 49407
     Ogłoszenia urzędu 2278
    ›    Rok 2004 1619
    ›    Rok 2005 1293
    ›    Rok 2011 1017
    ›    Rok 2006 1565
    ›    Rok 2007 1510
     Uchwały Rady Gminy 2645
   Akty prawa miejscowego 12353
   Strategia rozwoju 4925
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1671
   Protokoły 3900
   Zgromadzenia 1450
     Zawiadomienia o zgromadzeniach 712
   Zagospodarowanie przestrzenne 32321
   Rejestr działalności regulowanej 3528
   System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 4177
     Zasady segregowania odpadów 1168
     Harmonogram zbiórki 3804
     Odpady wielkogabarytowe i elektroniczne 4632
     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 1268
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1480
     Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami 1816
     Uchwały 4421
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1543
   Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 3153
   Gospodarka komunalna 10727
   Pozostałe 4572
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 2571
     Rok 2021 407
     Rok 2020 586
     Rok 2019 729
     Rok 2018 961
     Rok 2017 695
   Ogłoszenia Przetargów 42784
     Rok 2021 6276
     Rok 2020 6844
     Rok 2019 10123
     Rok 2018 18988
     Rok 2017 11580
     Rok 2016 31363
     Rok 2015 21035
     Rok 2014 21058
     Rok 2013 15721
     Rok 2012 12092
     Rok 2011 16864
     Rok 2010 14269
     Rok 2009 26347
     Rok 2008 24610
     Rok 2007 30186
     Rok 2006 17688
     Rok 2005 95151
     Rok 2004 9310
     Rok 2003 1755
   Ogłoszenia zamówień poniżej 130 tys. zł 9686
     Rok 2021 2512
     Rok 2020 4657
     Rok 2019 7193
     Rok 2018 14475
     Rok 2017 5379
     Rok 2016 1957
     Rok 2015 23680
     Rok 2014 2392
Załatwianie Spraw
   Skrytka E-PUAP 4150
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6276
     Małżeństwa, narodziny, zgony 2058
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2266
    ›    Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów urzędu stanu cywilnego 2220
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 1996
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1409
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1965
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1950
    ›    Sporządzenie aktu małżeństwa 1663
    ›    Sprostowanie aktu stanu cywilnego 965
     Wydanie dowodu osobistego 4687
     Meldunki 2152
    ›    Zameldowanie na pobyt stały / czasowy trwający ponad 3 miesiące 2392
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego trwającego ponad 3 miesiące 2037
    ›    Zaświaczenia z ewidencji ludności 1504
    ›    Pełnomocnictwo 926
    ›    Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 883
    ›    Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rezczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy 955
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 435
     Nieruchomości 1306
    ›    Wydanie odpisów aktów ziemi 1626
    ›    Podział nieruchomości 1510
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1886
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1435
     Działalność gospodarcza 1962
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2486
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 2080
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 2041
    ›    Wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej. 1804
     Zezwolenia i decyzje 2627
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1546
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 2032
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2501
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 2155
    ›    Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 2697
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym 2242
    ›    Wniosek o zmianę przeznaczenia działki względem planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 2385
    ›    Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1729
    ›    Wydanie zezwolenia na budowę zjadu z drogi gminnej 1360
    ›    Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 1595
    ›    Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 4185
    ›    Wydanie zezwolenia na uprawę maku 1075
    ›    Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1890
    ›    Uzyskanie pomocy materialnej dla uczniów 1540
    ›    Rządowy program Wyprawka Szkolna 1393
    ›    Wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego 2064
    ›    Odbiór techniczny przyłącza wodno-kanalizacyjnego 1234
    ›    Zezwolenie na organizację imprezy artystycznej 1462
    ›    Udostępnienie informacji publicznej 1373
    ›    Wniosek o zawarcie i rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 152
     Podatki i opłaty lokalne 1242
    ›    Deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości 1650
    ›    Deklaracja i informacja na podatek rolny 1406
    ›    Deklaracja i informacja na podatek leśny 1346
     Zaświadczenia 1355
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2280
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego, wysokości dochodu. 3545
    ›    Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem 4549
    ›    Stwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na dokumentach 2106
    ›    Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament) 1949
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 4626
    ›    Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych 49
Inne
   Jednostki organizacyjne 8126
     Gminny Ośrodek Kultury 5096
    ›    Kontakt 2560
    ›    Kierownictwo 2026
    ›    Statut 1605
    ›    Regulamin 1398
    ›    Majątek 1382
     Ośrodek Pomocy Społecznej 5112
    ›    Kontakt 3088
    ›    Kierownictwo 2833
    ›    Statut 1841
    ›    Struktura organizacyjna 2451
    ›    Aktualności 5489
    ›    Kontakt 1773
    ›    Kierownictwo 1671
    ›    Statut 1394
    ›    Regulamin 1356
    ›    Struktura organizacyjna 1416
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2478
    ›    Kontakt 1658
    ›    Kierownictwo 1584
    ›    Statut 1403
    ›    Regulamin 1421
    ›    Struktura organizacyjna 1477
    ›    Majątek 1516
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1526
     Placówki Oświaty 2692
    ›    Kontakt 1684
    ›    Kierownictwo 1801
    ›    Statut 1419
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach 6291
    ›    Kontakt 1828
    ›    Kierownictwo 3010
    ›    Statut 1622
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach 3901
    ›    Kontakt 1928
    ›    Kierownictwo 1601
    ›    Statut 1364
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie 2767
    ›    Kontakt 1510
    ›    Kierownictwo 1503
    ›    Statut 2482
   Jednostki pomocnicze 5355
     Sołectwa 3717
   Oferty inwestycyjne 4518
     Infrastruktura 1796
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1436
    ›    Stan elektryfikacji 1401
    ›    Stan telefonizacji 1234
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1386
    ›    Drogi 1266
     Oferty 10193
   Rejestry i ewidencje 4417
     Rejestr skarg i wniosków 2150
     Upoważnienia i pełnomocnictwa 1850
     Rejestr instytucji kultury 1095
     Gminna Ewidencja Zabytków 1717
   Oświadczenia majątkowe 13161
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 8363
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Czarnożyły 27242
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 6313
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Czarnożyły 11006
   Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5093
   Informacje nieudostepnione 1355
   Redakcja Biuletynu 4665
    ›    pliki na serwerze BIP 2143
Łączna liczba odwiedzin:2554992