artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/55/2011

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/57/2011

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/58/2011

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/56/2011

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/52/2011