artykuł nr 1

Strategia Rozwoju Gminy Czarnożyły na lata 2015 - 2022