artykuł nr 1

Wójt Gminy Czarnożyły

 Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów

 
W wyniku przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta:
 
Wójtem w Gminie Czarnożyły latach 2018 - 2023 jest Andrzej Modrzejewski
artykuł nr 2

Wójt Gminy Czarnożyły

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów

W wyniku przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta:

Wójtem w Gminie Czarnożyły latach 2014 - 2018 jest Andrzej Modrzejewski

artykuł nr 3

Wójt Gminy Czarnożyły

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów

W wyniku przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r. wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czarnożyły wybrany został Andrzej Modrzejewski.

W dniu 25 lipca br. na uroczystej sesji Rady Gminy Czarnożyły Pan Andrzej Modrzejewski złożył przed Radą Gminy ślubowanie.


artykuł nr 4

Informacja o wyznaczeniu osoby pełniącej funkcję Wójta Gminy Czarnożyły

artykuł nr 5

Odszedł Wójt Gminy Czarnożyły - Tomasz Luboiński

"Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal,

 a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze."

 

Z głębokim żalem żegnamy Wójta Gminy Czarnożyły Tomasza Luboińskiego, który odszedł od nas w dniu 19 kwietnia 2012r. w wieku 53 lat .

Do końca swoich dni pełnił obowiązki Wójta .

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 22 kwietnia 2012r. w kościele pw. św. Bartłomieja w Czarnożyłach

 

Pogrążeni w bólu:

Przewodniczący Rady i Radni Gminy Czarnożyły  

pracownicy Urzędu Gminy Czarnożyły    

oraz pracownicy i Kierownicy jednostek organizacyjnych