artykuł nr 1

Ogłoszenie

o naborze wniosków o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLI/207/2014 Rady Gminy Czarnożyły z...

w sprawie przyjęcia regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarnożyły