artykuł nr 1

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2022

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
artykuł nr 2

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2021

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
artykuł nr 3

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2020

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
artykuł nr 4

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O ...

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zuzywanego do produkcji rolnej.
artykuł nr 5

Z W R O T P O D A T K U A K C Y Z O W E G O 2017

Wójt Gminy Czarnożyły informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zuzywanego do produkcji rolnej.