główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 59/2020

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarnożyły

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 2/2013

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Czarnożyły

artykuł nr 3

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2012

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czarnożyłach

artykuł nr 4

Zmina regulaminu pracy pracowników samorządowych

ZARZĄDZENIE Nr 15/03

artykuł nr 5

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czarnożyły

Zarządzeniem Nr 2/03 Wójta Gminy Czarnożyły z dnia 17 stycznia 2003 roku, został został przyjęty Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Czarnożyłach.
Załączniki:
Do pobrania w formacie Word 156 KB