główna zawartość
artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój nr

Barbara Cieślak

Skarbnik Gminy

skarbnik @ czarnozyly.pl

438416800

 2

Piotr Kędzia

Sekretarz Gminy

ug @ czarnozyly.pl

438416805

5

Karolina Wojtera

referent ds. samorządu, promocji
i obsługi archiwum

samorzad @ czarnozyly.pl

tel./fax.

438416281

9

Damian Stępieńkierownik referatu zamówień, funduszy, gospodarki wodno-kanalizacyjnej i dróg
zamowienia @ czarnozyly.pl 
4384169548

Sylwia Pietraszewska

ref ds. gospodarki nieruchomościami

i księgowości budżetowej

nieruchomosci @ czarnozyly.pl

438416803

6

Ewelina Błaszczyk

inspektor ds. księgowości budżetowej

i wynagrodzeń

ksiegowosc @ czarnozyly.pl

438416803

6

Paweł Szlawskireferent ds. utrzymania dróg, ochrony przyrody i obsługi informatycznej 
admin @ czarnozyly.pl
43841680111

Wiesława Niciejewska

inspektor ds. wymiaru podatków

i opłat

podatki @ czarnozyly.pl

438416217

1

Anna Tomaszewska

inspektor ds. księgowości podatkowej

ksiegpodat @ czarnozyly.pl

438416217

1

Iwona Pietrzak 

inspektor ds. organizacyjnych,

działalności gospodarczej i obrony

edg @ czarnozyly.pl

438416802

10

Edyta Łebek

inspektor ds. obywatelskich

i gospodarki lokalami

usc @ czarnozyly.pl

438416802

10

Joanna Kanicka

inspektor ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i utrzymania czystości

odpady @ czarnozyly.pl

planowanie.przestrzenne @ czarnozyly.pl

43841680111
Marzena Sobotamł. referent ds. obsługi kasowej,  rolnictwa i ewidencji opłat
rolnictwo @ czarnozyly.pl
4384162171a
Kamila Ramuś

mł. ref. ds. administracji i rozliczeń

podzialy @ czarnozyly.pl

4384162697

Maria Popłonikowska

radca prawny

-

10

Agnieszka Sasuła

mł. ref. ds. oświaty

oswiata @ czarnozyly.pl

4384162697
Małogrzata Marciniak

mł. referent ds. księgowości budżetowej i wynagrodzeń 

4384168036

Włodzimierz Adamczyk
Dariusz Marciniak
Jarosław Cieślak

konserwatorzy urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych

438418551

11

Andrzej Piątek

konserwator Urzędu Gminy

438416801

11

Grażyna Włodarczyk

sprzątaczka/woźna

--

---

Agnieszka Klatka

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

gopsczarnozyly@o2.pl

438416297

3

Danuta Bartodziej

pracownik socjalny  gopsczarnozyly@o2.pl

438416297

3

Małgorzata Karwat

pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

438416297

3

Marcin Kośmider

Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

438416297

3

Agnieszka BugajPracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4384162973

 

artykuł nr 2

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Czarnożyłach