główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu...

Urząd Gminy Czarnożyły

artykuł nr 2

Plan działania

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Czarnożyły osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

artykuł nr 3

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności

Zarządzenie Wójta Gminy Czarnożyły Nr 54/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

artykuł nr 4

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej oraz dostępność architektoniczna